Tetováníííí

17. srpna 2011 v 20:49 | kristynka |  ???život???
SYMBOLY MOTIVŮ A JEJICH VÝZNAM Jednotlivé vzory Mehndi Mnoho vzorů Mehndi představují vlastně jednoduché ornamenty, které s trochou cviku vytvoříte od ruky. Začíná se základními formami, jako třeba kosočtverec, kříž, malé kruhy nebo kapičky, které malujte ve stejných vzdálenostech od sebe. Prostor potom zaplníte čárami, tečkami a vlnovkami. Květinové vzory se lépe tvoří podél čáry. Často se používají lístečky, kvítky, ale i geometrické tvary nebo abstrakce. Větší motivy na rukou, dlaních a nohou (ale také na břichu a zádech) potřebují postupovat po krůčcích. Třeba u kruhových vzorů ze žačíná tím, že se naznačí kruh nebo bod - střed. Pak lehce naznačit hrany ostatních symbolů zastoupených v malbě - musí se dodržet stejná vzdálenost od středu. Ideální velikost mezer mezi jednotlivými čárami je asi 4mm, aby se čáry nedotýkaly. Obrysy by měly být výraznější. Všeobecný význam znamení Symbolická vyobrazení zvířat a bájných bytostí má nejen zdobit, ale přinášet i pozitivní vlastnosti, jim přisuzované. Vyobrazení nebezpečných zbraní nebo démonů měly polekat nepřátele a zahnat je na útěk. Tetování plnilo funkci amuletu. Kromě toho kresbami tetování se poznávali jednotliví členové kmene, spřízněného svazu nebo náboženského společenství. Malby u mnohých národů značily duchovní a fyzickou zralost. Eskmáci se například domnívali, že nesprávné tetování je po smrti odsoudilo k tomu, že museli bloudit a chytat motýly - jedinou potravu pro ztracence. Proto se velmi často tetovaly mrtvoly, aby duše zemřelého napravila tento osud. Symbolika čísel Za čísly se skrývá víc než prostý význam. Zde vám uvedu je pár základních pojmů, které lidé spojují s jednotlivými čísly. Zatím uvedu pouze čísla od jedničky po desítku. Jednička: Vyjadřuje Já, nedilnou jednotu Boha a veškerenstva, je absolutním počátkem, nedá se dělit. Je jen jedna. Je silná i ve své osamělosti. Představuje individualitu. Dvojka: Dualita hmoty a ducha, těla a duše, jang a jin, bílé a černé, ano a ne,dne a noci. Je instinktivní, vnímavá, citlivá a láskyplná. Trojka: Je to Božská Trojice, abstrakce, jež se umí sama vyjádřit, myšlenka a rychlost, vzdělanost vycházející z intelektu, moudrost vlastní fantazie. Čtyřka: Je ryzím představitelem hmotných možností i starostí, představuje to, co máme i naši práci, rovněž tak fyzickou zdatnost a sílu. Je to vytvalost a neměnnost, pevná zem pod nohama a jistota, že žijeme. Pětka: Pojí se s pěti lidskými smysly, představuje člověka v jeho hmotné formě, Je poslem změn, ale také spojuje všechna ostatní čísla a umožňuje jejich vzájemnou komunikaci. Šestka: Používají ji hlavně židé, křesťané a muslimové. Představuje rodinu, harmonii, společnou práci na vlastním domovu, rodiče stejně jako kořeny, z nich pocházíme. Sedmička: Představuje svět jako celek, je tajuplná a podporuje léčitelské schopnosti stejně jako regeneraci vlastního těla. Osmička: Je totéž co nekonečno - složená ze dvou nul. Vyvažuje - tvoří rovnováhu světa. Je číslem spravedlnosti (boží i světské), ale také majetku, transcedentních zážitků, ale také smrti. Devítka: Je trojnásobkem čísla Tři, má magnetismus, ale také se vztahuje k oddanosti a službě lidstvu. Desítka: Božské číslo dokonalosti, spojení věčnosti(0) a Boha (1), je zasvěcením, ale také překonáním karmy. Symbolika zvířat Bazilišek (ještěr) Mýtické zvíře, které dokázalo podle pověstí uabít člověka pouhým pohledem. Představuje pokušení, hrozbu, smrt. Brouk Byl pro Egypťany posvátným symbolem života. V křesťanském pojetí ztělesňoval znovuzrození a věčný život. Delfín Představuje rychlost a inteligenci. Je obrazem zvláštní moudrosti a lidského přátelství, je prostředníkem mezi světem světla a světem temnoty. Je symbolem porozumění a empatie. Divočák Symbolizuje sílu a neohroženost. Drak V čínské mytologie je nositelem štěstí. Na jaře přinášel bouřky a blesky, sliboval úrodnost polí a zavlažující déšť. Představuje příznivý životní osud a štěstí a odvahu na cestách. Gryf Bájné zvíře s tělem lva, křídly orla, orlím zobákem i očima. Spojoval sílu a odvahu s ostražitostí, chytrostí a stálostí. Had Velmi silně působící symbol. V Asii je tvůrcem země a nebe, je představitelem chytrosti, inteligence, vědění a věčného života. V Evropě je symbolem svůdnosti a hypnotického magnetismu, ale i prohnanosti, nevěry a lživosti. Havran Indiáni ho považovali za prostředníka mezi zemí a nebem, byl pro ně zástupcem nejvyššího božství. Je to nepřemožitelnost sama, loajalita a rozvážnost, podporovaní moudrostí. Představuje silný zážitek, zkušenost. Holubice Je mírem, spravedlností a symbolizuje odpuštění. Má-li olivovou ratolest, pak je symbolem míru mezi Bohem a člověkem, představuje božího posla, nositele dobrých zpráv. Chiméra Přízrak se lví hlavou chrlící oheň, kozím tělem a ocasem hada, který vzbuzoval nerozvážnost, ale také experimentátorské 'hokuspokusy'. Jednorožec Představuje léčitelství, přírodní medicínu a spasení. Symbolizuje čistotu, ale i sílu a odvahu spojenou s božským světlem, stejně jako mírumilovnost. Ještěrka Představuje duchovní pohyblivost, rychlost a chytrost, regeneraci a hledání posvátnosti, čistoty a pochopení. Ježek Ve staré Číně a Japonsku je obrazem bohatství. Jinde představuje obranyschopnost, neochvějnost a čest. Někdy ale symbolizuje i prudké záchvaty hněvu a agresivity. Kočka Obraz čistoty, hbitosti a inteligence, symbol dobrodidí a ochrany člověka. Strážkyně domácího krbu. Černá kočka je družkou čarodějnic. Kohout Pro syřany a Egypťany byl symbolem Slunce, alegorií Boha ohně a Slence, symbolem ranního úsvitu a bdělosti. Symbolizoval ale i bojeschopnost, odvahu, ostražitost a mužnost, ovšem patří mu i ješitnost. Leopard Ztělesňuje válku, zabíjení a lov. Představuje hrdost, smělost, převahu i vůdcovské kvality a prohnanost. Lev Představuje královskou důstojnost, osobní vliv, sílu a odvahu - triumfální přemožitel moci a temnoty. Řvoucí lev symbolizuje nový život, prudkou změnu, novou a nespoutanou sílu. Medvěd Rodové zvíře. Nespotanost, svoboda, válečnictví a boj, ale také smrt a věčný spánek. Motýl Symbol lehkosti, nezatíženosti, přelétavého štěstí. Průvodce nesmrtelné duše, opouštějící tělo zemřelého. Moucha Na Dálném Východě byla moucha uctívána jako zvláštní forma zjevení lidské duše. V Persii a Sýrii byla obávaná, protože představovala zradu, spiknutí, nosila smůlu, neštěstí a hanbu. Mravenec Ve Staré Číně ztělesňoval píli, ctnost a neochvějnosti. Symbol spolupráce a oddanosti věci. V křesťanství byl chytrostí, snaživostí, vzor správného vedení křesťanského života. Netopýr Ve Staré Číně představoval dlouhý život a šťastný osud. Ve středověku v Evropě byl naopak jednou z podob ďábla, poslem špatných zpráv a noci. Opice V Orientu a v Indii je opice postvátným symbolem moudrosti, zvědavosti, obratnosti, pohyblivosti, lstivosti a vtipu. Orel Král vzduchu ztělesňující sílu, duchovní a fyzickou energii, vítězství a rozhled. Panter Představuje nebezpečí, inteligenci a sílu, divokost a svobodymyslnost. Schopnost diplomacie. Za období romantiky byl obrazem života a plodnosti. Pavouk V Africe symbolizuje chytrost a mazanost, také přežití, s trochou síly může dokázat velké věci. V Evropě černý pavouk nosí smrt, nebezpečí a strach. Páv V Indii symbolizuje lásku, vášeň, štěstí, ale také věrnost, stálost a naplnění. Pes Nejvěrnější přítel člověka a ochránce domu a dvora, symbol neúplatnosti, nekompromisnosti, pevnosti a věrnosti, připravenosti se obětovat. Sfinga Bytost s tělem lva a lidskou hlavou. Ve Starém Egyptě symbolizovala královskou důstojnost, bdělost, moudrost, milost, ale také neochvějnost. Slon V Asii byl symbolem kralovské moci, suverenity, síly a pevnosti, práva rozhodovat. V Evropě nosí štěstí a hojnost. Sova Ztělesňuje moudrost, vážnost, vědění a vzdělanost, přemýšlivost, stejně jako životní zkušenost. Škorpión Jako smrtící nepřítel představuje nebezpečí a nemilosrdnost, smrt a záhubu. Šťír Symbol plodnosti, nespoutané síly a moci, ale také vůdcovství a promyšlené odvahy. Včela Vzor píle, pracovitosti, pořádkumilovnosti a bystrosti, silného sociálního cítění, soucitu s druhými a obětavosti, ale také schopnosti se bránit. Velbloud Představitel střízlivosti, umírněnosti a trpělivosti, ale také houževnatosti. Žába V Egyptě byla symbolem náboženské spásy, obrazem zmrtvýchvstání a dlouhého života. Želva Symbolizuje učenost, chápavost, moudrost, sílu a pevnost, ale i plodnost, vyrovnanost a dlouhověkost. Ostatní symboly Alfa a Omega První a poslední, počátek a konec, celistvost ve spojení, podle zjevení Jana klíč k Universu Ankh Staroegyptský symbol pro plodnost a věčný život, abstraktní znak Slunce, Nebe a Země. Blesk Oheň plý síly a rychlosti se slaný z nebes ztělesňoval nepřemožitelnou boží zbraň, přinášející trest, smrt, výhružné znamení, ale také jiskru života a dar naděje a plodnosti. Hvězda a Měsíc Ženské tělo, regulace přílivu a odlivu, ženský cyklus a fáze růstu. Plodnost a nutnost klesnout, aby se člověk mohl pozvednout. Jetelový list Původně kouzelný talisman druidů - trojlístek, nyní znak Irska. V křesťanství se na něm vysvětlovala Svatá Trojice. Jin a Jang Spojení protikladů, harmonické souznění. Koráb Symbolizuje přechod a cestu. Znamená naději, nový začátek, svobodu a nespoutanost. Koruna Královská důstojnost, nejvyšší ctnost a mravní čistota, symbolizuje spravedlivost, slávu, čest, ale také radost. Kruhovitá forma a posazení na hlavě člověka ponoukala k nadpřirozenu, nesmrtelnosti a věčnému životu. Kotva Zajišťovala námořníkům i lodi i při rozbouřeném moři jejich návrat do přístavu. Značí víru a naději. Kovadlina Obraz ctnosti, udatnosti a síly jednotlivce, aby si každý sám určil svůj osud. Kříž Je spojením protichůdných bodů, symbolem sloučení extrémů, životodárné síly a vyrovnání. Lebka Znak smrti, úpadku a pomíjivosti všeho pozemského. Lilie Od dávných dob ztělesňovala růst a rozkvět, neúnavné úsilí a stálou obnovu. Je znamením čistoty, krásy, nevinnosti a neporušenosti. Ale v středověké a pozdější Evropě se její význam překroutil, když toto znamení pálili na záda a potom na rameno zolodějkám a domnělým čarodějnicím. Maltézský kříž Symbolizuje čtyři nebeské (světové) strany a vyváženost všech sil. Mír Čínský znak pro mír značí vnitřní spokojenost, mírnost, klid a vyrovnanost. Oko Symbol pochopení a poznání vyšších hodnot, myšlenky. V křesťanství představuje Božství, symboliku Tří (Svaté Trojice). V Egyptě boha Hora, sokola, boha Slunce. Óm Sánskrtský znak ztělesňující hlas (zvuk) Stvoření, umocňuje vnitřní klid a při meditacích je osvědčeným pomocníkem k dosažení nejvyšší úrovně vědomí. Prsteny Symbolizovaly Slunce a věčnost, neboť nemají konce ani začátku.Darování prstenů, stejně jako jejich propojení znamená věčné spojení. Růže Láska, láska a zase láska, no a samozřejmě nekonečná důvěra. Řeka Ztělesňuje plodnost, hojnost, nekonečnou proměnu a zrání, lidské možnosti a snažení. Je počátkem i koncem, očistcem pro duši zemřelého. Slunce Symbol nesmrtelnosti a věčnosti, znovuzrození i zániku. Zdroj tepla, světla, je dárcem rozumu i citu, nejčistší spravedlnosti. Slunce a Měsíc Oči egyptského boha Hora, sokola, nejvyššího božství na zemi. Nositele chrání před neštěstím a dává mu sílu a moudrost. Srdce Sídlo životních principů a citů. Symbol náklonnosti, lásky a touhy. Čisté srdce je srdcem upřímným a neúplatným. I srdce, v němž je vepsáno jméno symbolizuje věrnost silnější než smrt. Strom Symbol životní síly, houževnatosti, radosti a zakořenění, znovuzrození života, regenerace sil a vítězství nad smrtí. Vavřín Stále zelený představuje mládí, život, rozkvět a jásot, ale také slávu, čest, mír, vítězství a uznání. Věnec Spletený z listů nebo květin ztělesňuje vyznamenání, poctu, čest a nejvyšší důstojnost. Znamená slávu, radost a známost.
 

Další články


Kam dál

Reklama